Keuzebegeleiding.

Keuzebegeleiding staat met ingang van 1 juli 2023 centraal bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht geworden, met daarin een nieuw artikel 48a: keuzebegeleiding. Keuzebegeleiding zal als integraal onderdeel van de pensioenregeling opgenomen moeten worden, en gaat daarbij over alle pensioenkeuzes binnen de pensioenregeling.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat risico’s meer bij de werknemer komen te liggen. Vanaf uiterlijk 1 januari 2028 wordt pensioen in Nederland alleen nog opgebouwd in premieovereenkomsten. Dit betekent dat het beleggingsrisico verschuift van de pensioenuitvoerder naar de werknemer. De werknemer draagt daarmee zelf het risico voor de hoogte van zijn pensioenuitkering op de pensioendatum. Het ligt daarom voor de hand dat de werknemer ook de regie over de eigen pensioenopbouw pakt. Echter blijkt uit de praktijk dat werknemers pensioen een complexe materie vinden en het lastig vinden om pensioenkeuzes te maken. 

Daarom is het van belang dat deelnemers geholpen worden om (binnen de pensioenregeling) een keuze te maken die zo goed mogelijk aansluit bij hun persoonlijke situatie. Door keuzebegeleiding krijgt uw werknemer een beter beeld van alle pensioenkeuzes. Zo komen ze later niet voor verrassingen of teleurstellingen te staan.

Daarom.

Pensioenadviestraject
Keuzebegeleiding
Voor werknemers
Op verzoek van werkgevers

Heeft u een vraag?

Bel mij direct voor vragen of een afspraak

Het aantal te maken pensioenkeuzes neemt toe in het nieuwe pensioenstelsel

Afhankelijk van het te kiezen pensioencontract kan de werknemer de volgende keuzes maken:

Keuzebegeleiding vóór de pensioendatum

Anw-hiaat (extra overlijdensrisicoverzekering)
Bijsparen in de nieuwe pensioenregeling
Keuze risicoprofiel in de flexibele premieregeling
Extra pensioenopbouw bij een hoog salaris (excedentregeling)
Uitruilen van ouderdomspensioen bij uitdiensttreding voor extra partnerpensioen
Vrijwillig voortzetten van pensioen (bij uitdiensttreding en onbetaald verlof)
Voorsorteren op vast of variabel pensioen vanaf 15 jaar voor pensioendatum

Keuzebegeleiding op de pensioendatum

Met deeltijdpensioen in aanloop naar het volledige pensioen
Eerder of later met pensioen in aanloop naar de pensioendatum
Uitruilen van partnerpensioen naar ouderdomspensioen of vice versa
De eerste 5 of 10 jaar een hogere (of lagere) pensioenuitkering dan daarna
Afkoop van 10% van de waarde als bedrag ineens (lump sum)
Vrijwillige voortzetting van Anw-hiaat dekking

Als het moment daar is gekomen ligt keuzestress en/of een verkeerde keuze op de loer.

Voordelen keuzebegeleiding

Voor werkgevers biedt keuzebegeleiding als concept aanzienlijke voordelen. Door duidelijke, transparante en tijdige informatie te bieden, stelt u werknemers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen, wat leidt tot grotere tevredenheid over hun pensioenregeling. Bovendien profiteert u als werkgever van een betere waardering voor pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het belang van uw rol in de keuzebegeleiding en pensioencommunicatie mag derhalve niet worden onderschat.

Individueel gesprek

Uit eerdere onderzoeken is reeds naar voren gekomen dat individuele gesprekken het hoogst gewaardeerd worden door werknemers. Door deze individuele gesprekken voor werknemers mogelijk te maken onderscheidt u als werkgever zich van andere werkgevers die zich afzijdig houden van het pensioendossier.

Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Informatie en communicatie zijn essentieel voor een succesvolle overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Vanuit goed werkgeverschap heeft de werkgever hierbij de taak om het mogelijk te maken dat de werknemers een weloverwogen keuze kunnen maken. Omdat u als werkgever door het nieuwe pensioenstelsel toch al aan de slag moet met de pensioenregeling, is dit een goed moment om advies over pensioenkeuzes beschikbaar te stellen en de keuzebegeleiding verder te organiseren.

Comments are closed.